Personvernspolicy

Slik behandler CheckAV personopplysninger

Vi er avhengige av tillit fra våre kunder. Derfor er vi også opptatt av å ivareta ditt personvern. Alle dine personopplysninger skal være trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, blant annet kontaktinformasjon og øvrige personopplysninger.

Innsamling av personopplysninger

CheckAV behandler personopplysninger først og fremst i forbindelse med kundeservice, kundeoppfølging, kundeadministrasjon, markedsføring, fakturering og gjennom avtalene vi har inngått med våre kunder.

CheckAV innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner.

Vi informerer deg når vi innhenter opplysninger om deg og CheckAV er behandlingsansvarlig for disse opplysningene, med mindre innsamlingen er lovbestemt, hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene. Dersom CheckAV mottar dine opplysninger i listeform i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, vil du ved første kommunikasjon fra CheckAV relatert til markedsføring basert på slik liste, ha mulighet til å reservere deg fra fremtidig kommunikasjon basert på slik liste. 

Kundeundersøkelser

Når du har vært i kontakt med CheckAV, kan vi spørre deg om hvordan opplevelsen din var. Da lærer vi mer om hvordan vi kan gi våre kunder enda bedre produkter og tjenester. Ved hjelp av disse tilbakemeldingene kan vi også måle effekten av forbedringstiltak og se på koblingen mellom kundetilfredshet og kundeadferd over tid.

Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Nyhetsbrev og markedsføring

Du vil kunne motta markedsføring, informasjon og varslinger fra CheckAV. Dette kan komme på e-post, gjennom våre hjemmesider eller i andre hensiktsmessige kanaler. Dette vil kunne komme i tre forskjellige kategorier: 

 • Informasjon og nyheter, som regel i form av nyhets brev på e-post. 

 • Kampanjer og invitasjoner. 

 • Systemvarslinger om dine tjenester fra CheckAV. 

Du kan på ethvert tidspunkt registrere eller avregistrere deg i forhold til å motta denne kommunikasjonen.

Behandlingsansvarlig 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. I CheckAV-konsernet er behandlingsansvarlig det CheckAV-selskapet du har inngått avtale med. For personopplysninger som samles inn basert på oppfyllelse av avtaler med våre kunder vil det som regel være kunden selv som er behandlingsansvarlig.

Databehandler 

Når det er CheckAV sin kunde som er Behandlingsansvarlig har CheckAV rollen som Databehandler. For dette formål er det inngått en Databehandleravtale mellom kunden og CheckAV. 

CheckAV har også inngått avtaler med underleverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre underleverandører. Våre underleverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er bestemt av Behandlingsansvarlig.

Dine rettigheter

Innsyn 

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. En god del av den informasjonen vi har om deg som kunde, får du oversikt over på dine personlige sider. Forespørsler om ytterligere innsyn gjøres til Behandlingsansvarlig for opplysningene.

For ansatte i bedrifter som er kunder av CheckAV er noen datafelter kun synlige for den ansatte selv, og ikke for arbeidsgiver. Dersom det via arbeidsgiver (Behandlingsansvarlig) bes om kopi av alle data registrert på den ansatte, gjøres det oppmerksom på at disse data da også kan være synlige for arbeidsgiver i denne prosessen.

Retting 

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått med deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Krav om retting gjøres til Behandlingsansvarlig for opplysningene.

Sletting 

CheckAV sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, vil vi slette data med mindre avtale om videre lagring er inngått. Mer informasjon om sletting finnes i vilkår for våre tjenester. Krav om sletting av opplysninger rettes til Behandlingsansvarlig. Om det er lovbestemte krav til minimum lagringstid, for eksempel for regnskapsmateriale, vil ikke sletting kunne kreves før denne minimumstiden er passert.

Informasjonskapsler (cookies)

Formål 

Informasjons-kapsler (cookies) er små filer som lagrer informasjon om hvordan du bruker en internettside. Informasjonen lagres i den nettleseren du bruker, altså hos deg.

CheckAV bruker informasjonskapsler på våre hjemmesider for å: 

 • lære av din adferd, slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold 

 • tilpasse innholdet, slik at det blir mest mulig relevant for deg 

 • gi deg relevant og tilpasset markedsføring på andre nettsteder du besøker

Du kan oppleve å se annonser fra oss på andre nettsteder, basert på innhold og sider du har besøkt på nettsidene våre. Informasjonskapslene som brukes for å få til det inneholder kun informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som kunde.

Opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av våre hjemmesider kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt øvrige kundeforhold. 

Benytter du nettsidene våre uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren din, aksepterer du CheckAV´ bruk av informasjonskapsler. Det er dessverre ikke teknisk mulig å logge inn på sidene våre hvis du ikke aksepterer at vi legger informasjonskapsler i nettleseren din.

Slik unngår du informasjonskapsler 

Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet på www.checkantivirus.com og andre nettsteder.

Du kan slette informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser.

Hvis du ønsker å tillate informasjonskapsler, men samtidig følge med på hva vi egentlig lagrer, så finnes det tillegg til nettleseren din som lar deg gjøre det på en forholdsvis enkel måte.Personvern på www.checkantivirus.com

Bruk av analyseverktøy 

www.checkantivirus.com registrerer vi følgende informasjon om deg: 

 • IP-adresse eller lignende

 • dine elektroniske spor, for eksempel hvilke sider du besøker og hvilke produkter du bestiller 

 • teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem 

Informasjonen om din adferd på våre nettsider bruker vi til disse formålene: 

 • analyse 

 • personlig tilpasning av nettstedet 

 • kundeservice 

 • markedsføring 

Vi benytter Google Analytics til trafikkanalyse på www.checkantivirus.com og tilhørende nettsteder. Du kan reservere deg mot Google Analytics fra denne siden: Google Analytics 

Du kan bli kontaktet 

Dersom du benytter veileder for produkt på våre hjemmesider, kan det hende at vi kontakter deg i salgsøyemed basert på din bruk av veilederen.

Personprofiler 

I CheckAV bruker vi ved noen anledninger personprofiler for å tilpasse våre tilbud til deg. Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, adresse, andre opplysninger du har oppgitt, hvilke tjenester du bruker og trafikkopplysninger. Når vi benytter oss av profilering i vår markedsføring, opplyser vi deg om det.

Personvernombud 

CheckAV´ personvernombud, Fred Habberstad, skal blant annet være en hjelp for deg som kunde. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet på personvernombudet@checkantivirus.com. 

 

På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger.

Copyright©2019 CheckAV